Vanaf 21 september: werken op noordelijke kant kruispunt Tildonksesteenweg

Sinds juni 2020 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer op het kruispunt van de Omleiding (N26) en de Tildonksesteenweg in Herent. Volgens de huidige planning starten vanaf maandag 21 september de werken op de noordelijke tak van het kruispunt, richting Tildonk.

nieuwe straat 'Valgaten' wordt in gebruik genomen

De aansluiting van de ‘oude’ Tildonksesteenweg wordt vanaf 21 september onderbroken. Automobilisten en fietsers van en naar Tildonk kunnen vanaf dan wel gebruik maken van de ‘nieuwe’ Tildonksesteenweg met de naam 'Valgaten', die dan is afgewerkt. Deze weg sluit dan aan op de nieuw aangelegde rotonde.

Lees hier meer over de fasering van de werken.

Situatie voor doorgaand verkeer blijft dezelfde

Voor het doorgaand verkeer op de Omleiding (N26) blijft de situatie voorlopig dezelfde. Het verkeer moet nog altijd over versmalde rijstroken en er geldt een snelheidsbeperking. Hoewel de rotonde nog niet op volledige capaciteit gebruikt wordt, verloopt de doorstroming voorlopig redelijk vlot. Deze situatie blijft nog zo tot het einde van de werken. Volgens de huidige planning zijn de werken voor het einde van dit jaar volledig klaar.

Lees hier meer over de verkeershinder.

woensdag 9 september 2020 10.39 u.