Vacatures maatschappelijk assistent

Het lokale bestuur Herent zoekt 2 maatschappelijk assistenten. U kunt solliciteren tot 30 juli 2021.

Maatschappelijk assistent 

Niveau B - voltijds;
contractueel – bepaalde duur (5 maanden);
bruto maandloon vanaf 2.509,94 euro;
minstens houder zijn van een diploma maatschappelijk werk of sociale verpleegkunde en van een rijbewijs B.

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

Het lokaal bestuur van Herent wil de eigen dienstverlening zoveel mogelijk aanpassen aan de noden van de bevolking.

Bij de sociale dienst kunnen alle inwoners van de gemeente terecht met alle vragen rond welzijn. De sociale dienst informeert de hulpvrager, neemt indien nodig die vragen verder op of verwijst die mensen door naar andere diensten die beter geplaatst zijn om op de desbetreffende vragen een antwoord te formuleren.

functiebeschrijving maatschappelijk assistent

Maatschappelijk assistent schuldhulpverlening

Niveau B- voltijds;
contractueel – vervangingscontract tot 31 augustus 2021 (met mogelijkheid tot verlenging);
bruto maandloon vanaf 2.509,94 euro;
minstens houder zijn van een diploma maatschappelijk werk of sociaal verpleegkunde en van een rijbewijs B.

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

De maatschappelijk assistent schuldhulpverlening informeert hulpvragers rond allerlei aspecten die te maken hebben met welzijn en verwijst de hulpvragen door waar nodig. Zijn taken bestaan o.a. uit het verstrekken van administratieve ondersteuning aan inwoners bij het bekomen van hun rechten en bij het invullen van documenten van welke aard ook, mensen informeren en ondersteunen bij het bekomen van hun rechten, dossiers recht op maatschappelijke integratie behandelen, schuldhulpverlening, mensen ondersteunen rond allerlei aspecten die te maken hebben met huisvesting, het aanpakken van problemen rond energievoorzieningen, aflevering betalingsverbintenis...

functiebeschrijving maatschappelijk assistent schuldhulpverlening

Wij bieden aan

Naast maaltijdcheques, 2de pensioenspijler, gunstige vakantieregeling, fietsvergoeding en tussenkomst openbaar vervoer bieden wij een gezellige werkomgeving met aandacht voor het welbevinden van het personeelslid.

Hoe kunt u solliciteren?

Via onderstaande knop. Een kopie van het gevraagde diploma of rijbewijs moet worden toegevoegd aan de kandidaatstelling.

Online inschrijvingsformulier maatschappelijk assistent

Online inschrijvingsformulier maatschappelijk assistent schuldhulpverlening

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 30 juli 2021 (postdatum telt)

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht op T: 016 85 30 20; e-mail: personeel@herent.be

maandag 19 juli 2021 12 u.