Vacatures lokaal bestuur Herent

Het lokale bestuur zoekt een beleidsmedewerker facilitair beheer en een verzorgende. Solliciteren kan tot 6 februari 2019.

Contractueel - onbepaalde duur, met aanleg wervingsreserve (1 jaar)

Beleidsmedewerker facilitair beheer – voltijds - 2de oproep

bruto maandloon vanaf 3.107,98 euro
minstens houder zijn van een masterdiploma of gelijkgesteld onderwijs

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

De dienst facilitair beheer heeft als kernopdracht het samenbrengen en integreren van de aanschaffing en het beheer van alle goederen en diensten die nuttig en noodzakelijk zijn voor de goede werking van het lokale bestuur. De beleidsmedewerker facilitair beheer stuurt het team van de dienst facilitair beheer aan. Hij staat in nauwe samenwerking en overleg met de betrokken diensten in voor o.a. opvolging en toepassing van de wetgeving op overheidsopdrachten in de door hem te behandelende dossiers, centralisering van het aanschaffingsgebeuren van courante verbruiksgoederen, roerende goederen, diensten door derden, beheer van het magazijn en het economaat, het centraliseren, beheren en opvolgen van alle contracten die betrekking hebben op goederen en diensten …

Functieprofiel beleidsmedewerker facilitair beheer

Inschrijvingsformulier beleidsmedewerker facilitair beheer

Verzorgende – voltijds

bruto maandloon vanaf 1927,37 euro,
beschikken over rijbewijs B en in het bezit zijn van een eigen wagen,
houder zijn van een diploma, getuigschrift, attest of brevet uit een pedagogische richting of een richting in de zorgsector en dat aantoont dat betrokkene minstens geslaagd is in het hoger beroeps- of technisch secundair onderwijs of een bekwaamheidsattest van verzorgende, uitgereikt door een erkend opleidingscentrum of een bekwaamheidsattest, uitgereikt door een andere dan de Vlaamse Gemeenschap, of een buitenlands diploma of getuigschrift, mits het door het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gelijkgesteld is.

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

De verzorgende is vanuit de eigen deskundigheid verantwoordelijk voor het afleveren van een optimale dienstverlening aan de inwoners (cliënten binnen de gemeente Herent, Winksele en Veltem). De verzorgende werkt individueel onder de rechtstreekse leiding van de maatschappelijk werk(st)er ouderenbeleid van wie in principe de opdrachten uitgaan, rekening houdend met de noden van de zorgvrager.

Functiebeschrijving verzorgende thuiszorg

Bijkomende info verzorgende thuiszorg

Inschrijvingsformulier verzorgende thuiszorg

Wij bieden aan:

Maaltijdcheques, gunstige vakantieregeling, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en busabonnement

Hoe kunt u solliciteren?

Uw kandidaatstelling richt u op het voorgeschreven inschrijvingsformulier met een kopie van het vereiste diploma, aan het lokaal bestuur Herent, Spoorwegstraat 6 in 3020 Herent.

Uiterste inschrijvingsdatum: woensdag 6 februari 2019 (postdatum telt)

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht op T: 016 85 30 20; e-mail: personeel@herent.be

maandag 7 januari 2019 18.38 u.