Vacature maatschappelijk assistent LOI

Het lokale bestuur zoekt een maatschappelijk assistent LOI. U kunt solliciteren tot 8 december 2019.

Maatschappelijk assistent LOI – voltijds – niveau B

Contractueel - vervangingsovereenkomst

bruto maandloon vanaf 2.460,78 euro
houder zijn van een diploma maatschappelijk werk of sociaal verpleegkunde en van een rijbewijs B

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

De hoofdopdracht van de sociale dienst bestaat uit het verzekeren van maatschappelijke dienstverlening met als doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Door het oprichten van een Sociaal Huis kunnen alle inwoners van de gemeente bij de sociale dienst eveneens terecht met alle vragen rond welzijn. De sociale dienst informeert de hulpvrager, neemt indien nodig die vragen verder op of verwijst die mensen door naar andere diensten die beter geplaatst zijn om op de desbetreffende vragen een antwoord te formuleren.

functiebeschrijving maatschappelijk assistent LOI

Wij bieden aan

Behalve maaltijdcheques, gunstige vakantieregeling, fietsvergoeding, 100% tussenkomst openbaar vervoer van en naar het werk, bieden wij een gezellige werkomgeving met aandacht voor het welbevinden van het personeelslid.

Hoe kunt u solliciteren?

U kunt zich kandidaat stellen kan via het inschrijfformulier maatschappelijk assistent LOI of via een gemotiveerd schrijven met CV als bijlage gericht aan het lokaal bestuur Herent, Spoorwegstraat 6 in 3020 Herent. Een kopie van het gevraagde diploma en van het rijbewijs B moet worden toegevoegd aan de kandidaatstelling.

Uiterste inschrijvingsdatum: zondag 8 december 2019 (postdatum telt)

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht op T: 016 85 30 20; e-mail: personeel@herent.be .

vrijdag 29 november 2019 9.30 u.