Vacature Algemeen directeur voor het lokale bestuur van Herent

Het lokale bestuur van Herent is op zoek naar een Algemeen directeur. Solliciteren kan tot 4 oktober 2018.

Voltijds – mandaat voor 8 jaar – aanleg werfreserve van 1 jaar

Bruto maandloon vanaf 7464,77 euro (exclusief vakantiegeld, eindejaarstoelage) minstens houder zijn van een masterdiploma en 6 jaar relevante leidinggevende beroepservaring; van Belgische nationaliteit zijn.

Wij verwachten een kandidaat die beantwoordt aan het volgende profiel

U leidt de lokale administratie in goede banen en stimuleert uw medewerkers tot een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger. Met de beleidsdoelstellingen als leidraad geeft u verder vorm aan de vernieuwende visie op de organisatie om de werking verder te moderniseren naar een klantgerichte en proactieve administratie. U houdt hierbij rekening met de vele wijzigingen in de interne en externe omgeving. U vervult een scharnierfunctie tussen het beleid en de interne diensten en u bent een sleutelfiguur in de verdere ontwikkeling van het lokale bestuur. U verdedigt de belangen van de organisatie op verschillende niveaus.

Uw managementvaardigheden laten u toe om creatief oplossingen te zoeken voor diverse vragen en uitdagingen waar het lokale bestuur voor staat. U hebt strategisch inzicht en een duidelijke visie op de ontwikkeling van het bestuur. U kunt doelgericht en projectmatig een organisatieverandering doorvoeren zowel op het niveau van processen als op het niveau van de structuren. U hebt grondig inzicht in de juridische context en werking van een lokaal bestuur.

Wij bieden aan:

Een voltijds contractueel dienstverband voor externe kandidaten, in voorkomend geval een statutair dienstverband voor interne kandidaten in een mandaat voor 8 jaar, verlengbaar met telkens 6 jaar na het behalen van een gunstig evaluatieresultaat.

Hoe kunt u solliciteren?

De functiebeschrijving, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het verplicht sollicitatieformulier hieronder raadpleegbaar waar u ook uw sollicitatie kunt indienen en dit uiterlijk tot 4 oktober 2018.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht, aan het onthaal of op de personeelsdienst, 016 85 30 20 of personeel@herent.be.

vrijdag 14 september 2018 9 u.