Uw corona-suggesties

We vatten de suggesties samen die u ons de voorbije maanden hebt bezorgd.

Het ziet ernaar uit dat het coronavirus ons leven nog een hele tijd zal bepalen. In de loop van de zomervakantie is de verspreiding weer opgeflakkerd en moesten nieuwe, strengere maatregelen genomen worden. Hieronder vatten we de suggesties samen die u ons de voorbije maanden hebt bezorgd.

Leven met corona lijkt een leven van afstand bewaren van elkaar. Mondmaskers dragen is goed ingeburgerd: op vele plaatsen is het intussen verplicht, maar ook voordien droegen vele mensen ze al spontaan.

Afstand bewaren betekent meer openbare ruimte veilig kunnen innemen. Voorstellen zijn: schoolstraten maken, het centrum autovrij inrichten, altijd het rechter voetpad nemen, straten en pleinen herinrichten voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers met fietsstraten of met bredere voetpaden of met eenrichtingsstraten, meer trage wegen openstellen en er een overzichtskaart van maken, veilige fietspaden, honden aan de leiband…

Zich tegen het virus beschermen kan door minder binnen te zitten en meer buiten te komen: lessen geven in openlucht tijdens het wandelen of onder bijkomende overkappingen met meer banken op speelplaatsen, ook na schooltijd op de voor iedereen opengestelde speelplaatsen kunnen spelen, of er leren fietsen. Jongeren en ouderen zouden er terecht moeten kunnen. Plaatsen creëren waar legaal graffiti mag worden gespoten of andere ‘kunstige’ projecten kunnen plaatsvinden, een grote kiosk bouwen in het park of op het evenemententerrein.

Aandacht wordt gevraagd voor de kwetsbaarste personen in sociaal isolement, mensen die niet durven buitenkomen en voor mensen die in deze verplicht digitale tijden niet mee kunnen. Kangoeroe- en zorgwonen kan een tijdelijke tussenoplossing zijn voor ouderen tot ze niet anders kunnen dan naar een woonzorgcentrum gaan.

We danken u voor al die suggesties en gaan na wat we kunnen verwezenlijken.

maandag 21 september 2020 10.11 u.