Uitzending belangrijke topsportwedstrijd en/of risicowedstrijd op scherm in horecazaken

Aangezien het coronavirus aan een nieuwe opmars bezig is, neemt het gemeentebestuur in samenwerking met de lokale politie, de volgende extra voorzorgsmaatregelen.

Elke horecazaak die een belangrijke topsportwedstrijd en/of risicowedstrijd wil uitzenden waarbij grotere bezoekersaantallen kunnen verwacht worden, moet dat voorafgaand melden bij het gemeentebestuur (lokale economie) en politie HerKo via een aanmeldingsformulier op de gemeentelijke website.

De horecazaak die de wedstrijd(en) uitzendt, moet de specifieke coronamaatregelen die nu reeds van toepassing zijn voor de horeca (afstand tussen bubbels, mondmaskerplicht, registratieplicht …) strikt toepassen zowel tijdens als na de wedstrijd zodat de maximale capaciteit van de horeca-inrichting niet overschreden wordt.

Daarnaast is het niet toegelaten om een tv-toestel zo te plaatsen dat de wedstrijd kan worden gevolgd vanop de openbare weg of vanop een terras, gelegen langs de openbare weg, ongeacht of dit terras zich op openbaar of privédomein bevindt. Hierdoor vermijden we het risico dat voorbijgangers blijven staan met samenscholing tot gevolg.

De politie zal strikt controleren en nultolerantie hanteren. Bij overtredingen (tegen de coronamaatregelen en/of de praktische modaliteiten voor het uitzenden van een sportwedstrijd (bv. uitzenden zonder voorafgaande melding, wedstrijd kunnen volgen vanop het terras-,…) zal onmiddellijk worden geverbaliseerd en zal, indien nodig, de horecazaak onmiddellijk worden gesloten op politiebevel.

Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Om uw en onze contacten te beperken vragen we uw bezoek aan De Kouter uit te stellen als dat kan en het thuisloket te gebruiken. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.