Publieke raadpleging uitstel desactivering van kerncentrale Doel

Er loopt een publieke raadpleging over het uitstel van de stopzetting van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2. Sinds 15 april kan elke burger vragen en opmerkingen doorgeven bij het langer openhouden van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.

Publieke raadpleging over uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2

  • De raadpleging vindt plaats van 15 april tot 15 juni 2021.
  • De inwoners van de gemeente kunnen hun opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is via de link:https://economie.fgov.be/nl/Doel1en2
  • Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en een niet-technische samenvatting zijn ook te vinden via bovenstaande link.
woensdag 5 mei 2021 14.37 u.