Uitbreiding doelgroep sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas

Bepaalde personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Zij zijn beschermde klant, komt u ook in aanmerking?

Wat is het sociale tarief?

Het sociale tarief ligt doorgaans 30% lager dan het gemiddelde commerciële tarief. U hebt er recht op als u bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen geniet, zoals een leefloon via het OCMW, een tegemoetkoming via de FOD Sociale Zekerheid voor Personen met een Handicap of een tegemoetkoming via de Federale Pensioendienst. Het sociale tarief wordt in zulke situaties automatisch toegepast.

Ook huurders van een sociaal appartement met verwarming op aardgas via een gemeenschappelijke installatie hebben recht op het sociale tarief. In dit geval gebeurt er echter geen automatische toepassing. De beheerder van het appartement moet hiervoor het nodige doen.

Tijdelijke uitbreiding van de doelgroep

Sinds kort komen tijdelijk nog meer mensen in aanmerking voor de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. De federale regering heeft de doelgroep immers uitgebreid. Sinds 1 februari heeft iedereen met een bruto inkomen dat lager is dan 1650 euro per maand gedurende één jaar recht op het sociale tarief voor gas en elektriciteit. Ook personen met een verhoogde tegemoetkoming zullen binnenkort ook in aanmerking komen.

Het woonloket bekijkt graag met u of u in aanmerking komt voor het sociale tarief.

dinsdag 13 april 2021 15.18 u.