Fietsen voor volwassenen via het fietsatelier FietsJeVrij

Het lokaal bestuur streeft ernaar om personen in een financieel kwetsbare situatie zich te laten integreren in de samenleving. In samenwerking met de Fietsersbond Herent, Transitie Herent en lokale vrijwilligers faciliteert het lokaal bestuur het fietsatelier FietsJeVrij in de kelder van Casa Manuel, met als doel de fietsmobiliteit voor iedere Herentenaar te versterken.

De activiteiten van het fietsatelier FietsJeVrij zijn vierdelig:

 • Het verkopen van een tweedehandsfiets aan personen in een financieel kwetsbare situatie;
 • Het voorzien van een plaats waar fietsen kunnen hersteld worden;
 • Het aanreiken van handvaten om zelf een fiets te herstellen;
 • Het organiseren van fietslessen.

Vanaf 2024 biedt het lokaal bestuur de mogelijkheid om behoeftige personen die in begeleiding zijn bij het Sociaal Huis via het Fietsatelier FietsJeVrij een tweedehandsfiets aan te kopen (en te herstellen) voor een betaalbare prijs. Onderhavig reglement bepaalt het afsprakenkader voor de aankoop van tweedehandsfiets voor volwassenen dat van toepassing is van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Heb je nood aan een kinderfiets? Dan kan je in het fietsatelier een kinderfiets ontlenen via het project VELOKadee

Voor wie

OCMW-gebruikers, doorverwezen door de sociale dienst van het OCMW van Herent, kunnen een fiets met slot aankopen in fietsatelier FietsJeVrij. 

De term 'gebruikers van het OCMW' wordt ruim opgevat, dit wil zeggen iedere persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening die behoort tot de opdrachten van het OCMW (bv. gerechtigden op een (equivalent) leefloon, bewoners verblijvend in het lokaal opvanginitiatief, behoeftige personen in budgetbeheer, …). Dit is bijgevolg niet beperkt tot personen de recht hebben op een leefloon.

Personen die geen recht hebben op een leefloon maar waarbij uit het sociaal financieel onderzoek blijkt dat ze onvoldoende mogelijkheden hebben tot de aankoop van een fiets, kunnen hiervoor een financiële steun aanvragen bij de het OCMW van Herent.

Het komt aan het OCMW toe om de staat van behoeftigheid van de persoon na te gaan en om de billijkheid af te wegen bij de doorverwijzing voor de aankoop van een tweedehandsfiets.

Opgelet: Je kan per persoon slechts éénmaal een fiets aankopen. Indien je na aankoop van een fiets nogmaals een fiets wil aankopen moet dit gemotiveerd worden. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd bijzonder comité van de sociale dienst van Herent die hierover een beslissing neemt.

Hoe gaan we te werk?

Doorverwijzing

 • De doorverwijzing voor de aankoop van een tweedehandsfiets gebeurt via jouw maatschappelijk werker van het OCMW. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, neemt de maatschappelijk werker contact op met het fietsatelier FietsJeVrij. 
 • Het fietsatelier FietsJeVrij zorgt voor een tweedehandsfiets met bijhorend slot. 
 • De maatschappelijk werker of een vrijwilliger van het fietsatelier brengt je op de hoogte waar en wanneer je de fiets kan ophalen. 

Aankoop van een tweedehandsfiets

 • De aankoop van een tweedehandsfiets bedraagt 50 euro incl. cijferslot. De betaling gebeurt elektronisch via de bankapp of via payconic in het fietsatelier. 
 • Het bedrag komt toe aan Velo vzw die instaat voor de aankoop van de vervangonderdelen voor het klaarmaken/herstellen van de fiets en de cijfersloten.

Gebruik, onderhoud en herstel

 • De gebruiker draagt, zoals een goede huisvader, zorg voor de fiets. Wie de fiets ook gebruikt, de gebruiker blijft hiervoor steeds verantwoordelijk.
 • In het fietsatelier FIETSJEVRIJ kan de aangekochte tweedehandsfiets onderhouden en hersteld worden tijdens de openingsmomenten van het atelier (wekelijks van 19 u – 21 u). De aanwezige vrijwilligers geven hierbij advies en ondersteuning. De gebruiker zorgt zelf voor het herstellingsmateriaal. De herstelling zelf is kosteloos.
 • In het atelier zijn er beperkte vervangonderdelen voorradig. De gebruikers hebben de mogelijkheid om vervangonderdelen of extra cijfersloten aan te kopen via de gehanteerde prijzen in het fietsatelier zoals bepaald door Velo vzw. De betaling gebeurt elektronisch via de betaalterminal en komt rechtstreeks toe bij Velo vzw.

Reglement

Reglement voor de aankoop van een tweedehandsfiets aan gebruikers van het OCMW, goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn op 14 november 2023.

Meer info

 • Goedgekeurd op de raad van maatschappelijk welzijn op 14 november 2023
 • Gepubliceerd op de website op 15 november 2023