Medische kosten, tussenkomst

Tussenkomst in de farmaceutische en geneeskundige kosten

Na een sociaal onderzoek met bewijzen van inkomsten en uitgaven en wanneer blijkt dat het om hoge farmaceutische en/of geneeskundige kosten gaat, kunnen die kosten geheel of gedeeltelijk ten laste worden genomen. Er kan eveneens een financiële steun worden toegekend waarmee je die facturen kunt betalen. Die steun moet nadien worden terugbetaald.

Voor wie

Elke inwoner van Herent met een beperkt inkomen.

Kostprijs

Deze dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen?

Bewijzen van alle inkomsten en van maandelijkse vaste kosten en afbetalingen.