Trage wegen

Trage wegen zijn wegen of voetpaden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het kan gaan over veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, oude treinbeddingen, holle wegen, bospaden, doorsteekjes... Helaas zijn vele trage wegen in de loop der jaren verdwenen. De gemeente heeft daarom samen met IGO een project opgezet met als doel een duidelijk beleid rond trage wegen te formuleren en een uitgebreid trage-wegennetwerk uit te werken en te onderhouden.

De gemeente inventariseert de stand van de trage wegen en evalueert welke acties ondernomen zullen worden.

Aansluitend bij het 'Trage-wegenproject' is de gemeente ingestapt in het project 'Doorlopende straten' van de Internationale Voetgangersfederatie en Steunpunt Straten waarbij met een zelfklever op verkeersborden voor doodlopende straten wordt aangegeven dat de straat voor voetgangers (en soms voor fietsers) niet 'doodloopt', maar voor hen een wellicht veiligere, kortere en aangenamere doorsteek is.

De kaarten in de bijlagen dienden slechts ter indicatie. 

  • De nummering komt niet overeen met de werkelijke nummering van de voetwegen. 
  • Het toegekende statuut (open of niet open) is niet bijgewerkt sinds 2010.
  • Niet alle aangeduide wegen zijn gemeentewegen.

De gemeente werkt verder aan het bijwerken van deze documenten. Tot ze bijgewerkt zijn, houden we ze van onze webstek af. Je kunt terecht bij openstreetmap, maar de gemeente garandeert ook daar geen correctheid.