Tot september Vlaams onderzoek over wonen

Misschien bent u geselecteerd voor het grootschalige wetenschappelijke onderzoek van de Vlaamse overheid rond de woonsituatie in Vlaanderen. Dan kunt u binnenkort een brief met folder verwachten.

Nadien - behalve als u weigert aan het onderzoek deel te nemen - komt er een enquêteur van het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Kantar bij u langs. Het onderzoek moet betrouwbare informatie opleveren zodat de Vlaamse overheid haar beslissingen beter kan afstemmen op de noden van de bevolking.

Werkwijze
U beslist zelf of u aan het onderzoek meewerkt. Het onderzoek is volledig anoniem en wordt uitsluitend in globale statistieken gegoten. Zorg er wel voor dat u thuis bent op het ogenblik dat u voor het onderzoek hebt afgesproken. De enquêteur van Kantar zal ook een foto nemen van de voorgevel van uw woning vanop het openbare domein.

Meer informatie
Voor algemene informatie over het globale onderzoek kunt u de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen Vlaanderen bereiken op 02 553 82 74.
Vragen over het verloop van de interviews stelt u aan Kantar op 0800 60092.

maandag 26 maart 2018 11.38 u.