Toegankelijkheidscharter

De gemeente en het OCMW van Herent vinden een goede dienstverlening belangrijk en hebben daartoe een charter voor toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening ondertekend.

De engagementen zijn bevestigd in de procedure voor klachtenbehandeling met een reglement inzake klachtenbehandeling (goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad van 21 april 2021)

Lees ook