Tijdelijk terras of terrasuitbreiding door inname van het openbaar domein in kader van Covid-19, aanvraag