Tijdelijke maatregelen ziekte van Newcastle bij pluimvee verlengd vanaf 1 augustus

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft sinds 2 juli noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle in de hobbysector tegen te gaan. Vanaf 1 augustus geldt een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden.

Sinds april 2018 zijn er verschillende besmettingen van de ziekte van Newcastle vastgesteld bij hobbypluimvee. De kippen worden dan erg ziek en sterven. Het virus wordt zeer gemakkelijk overgedragen en daarom heeft het Federaal Voedselagentschap (FAVV) sinds 2 juli een verbod ingesteld op het verkopen, weggeven en het tentoonstellen van pluimvee.

Het FAVV zal het besluit met noodmaatregelen vanaf 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden (zie besluit in bijlage).

Tegelijk worden evenwel voorwaarden opgenomen die pluimveehandelaars in staat stellen om hun activiteiten op commerciële verzamelingen, inbegrepen openbare markten, te hernemen. Deze voorwaarden hebben te maken met de identificatie, tracering en vaccinatie van de te koop aangeboden dieren.

Als pluimveehouder kunt u maatregelen nemen om uw kippen te beschermen.

Wat is de ziekte van Newcastle?
Het virus kan alle vogelsoorten treffen, maar de ene vogelsoort is gevoeliger dan de andere. Een besmetting met het virus maakt de vogels erg ziek (zenuwsymptomen, suf zitten, minder eten, spijsverteringsstoornissen en ademhalingsproblemen) en zorgt zelfs voor een aanzienlijke sterfte.

Het Newcastle virus is totaal ongevaarlijk voor de mens. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico.

Hoe kunt u uw kippen beschermen?
Het is belangrijk om uw kippen zo goed mogelijk te beschermen tegen de ziekte. Hou daarom rekening met onderstaande maatregelen:

  • Contact met andere kippen vermijden.
  • Contact met wilde vogels vermijden: aangezien de ziekte momenteel in zowat het hele land opduikt, wordt het virus ook verspreid door wilde vogels. Het virus wordt overgedragen bij direct contact met besmette vogels, via besmet voeder en drinkwater. Vandaar dat het verstandig is om ervoor te zorgen dat de wilde vogels niet bij het voeder en het water van uw kippen kunnen. Het is aan te raden om het drinkwater en het kippenvoer onder een dakje te zetten en eventueel een net boven uw hok te hangen.
  • Momenteel is het aankopen, het ruilen en het tentoonstellen van pluimvee verboden. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat er geen besmet pluimvee in uw kippenhok brengt. Stel dus de aankoop van nieuwe dieren uit.
  • Laat geen andere pluimveehouders toe in uw kippenhok.
  • Vaccineer uw pluimvee: Tegen de ziekte van Newcastle kunt u vaccineren. Voorkomen is beter dan genezen. Neem hiervoor contact op met een dierenarts.

Iedere ziekte of abnormale sterfte bij het pluimvee moet onmiddellijk door de bedrijfsdierenarts of een erkende dierenarts worden onderzocht. Indien de bedrijfsdierenarts of de erkende dierenarts bij zijn onderzoek aviaire influenza niet kan uitsluiten, moet hij dat onmiddellijk melden aan de officiële dierenarts.

De ziekte van Newcastle is een bestrijdingsplichtige ziekte. Wanneer de ziekte wordt vastgesteld, worden er door het FAVV maatregelen genomen om de verdere verspreiding tegen te gaan.

Meer informatie: http://www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/ en op de website van Landelijke Gilden: https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/pluimvee-verhandelen-tentoonstellen-%C3%A9%C3%A9n-maand-verboden

maandag 30 juli 2018 10.05 u.