Coronavirus

Onze gemeente heeft, net als de andere gemeenten, een gemeentelijke veiligheidscel. Die volgt de situatie op de voet, volgt de richtlijnen van de hogere overheden en grijpt waar nodig in.
Via onderstaande linken vindt u wat we op dit ogenblik weten en doen. De info wordt zo nodig aangevuld. 
'Coronavirus, stand van zaken' geeft een overzicht.