Test BE-Alert op 3 oktober

Op 3 oktober test onze gemeente net als verschillende andere gemeenten in ons land BE-Alert. Misschien ontvangt ook u een testbericht?

Bij een noodsituatie willen we u graag snel verwittigen. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen voor wie de noodsituatie gevolgen kan hebben. U kunt een BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of e-mail. Dat wil de gemeente nog eens uitproberen en daarom doen we mee aan de nationale test op 3 oktober.

Laat u waarschuwen, waar u ook bent
Een bericht van BE-Alert kunt u op twee manieren ontvangen. Een alarm kan worden verzonden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat u zich inschrijft op BE-Alert.
Bij een grote noodsituatie kan er ook een plaatsgebonden bericht worden uitgestuurd. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms (‘Alert-sms’).

Nationale test
Op 3 oktober test onze gemeente net als verschillende andere gemeenten in ons land BE-Alert. Alle ingeschreven inwoners ontvangen die dag van ons een e-mail met het volgende testbericht “… u leest een testbericht van BE-Alert van de gemeente Herent. Er is geen reactie vereist. U hoeft niets te doen…”
Het federale crisiscentrum heeft onze gemeente bovendien ook toestemming gegeven om een testbericht in de vorm van een Alert-sms naar een locatie te sturen. We hebben daarvoor wijk Den Bremt uitgekozen. Bij een Alert-sms krijgen niet alleen de ingeschreven inwoners een BE-Alertbericht, maar ook de fysiek aanwezige mensen op die locatie.


Door mee te doen met de BE-Alerttest, kan de gemeente de procedures inoefenen.
De test is tevens de ideale gelegenheid om u in te schrijven op de website www.be-alert.be als u dat nog niet gedaan hebt.

donderdag 19 september 2019 11 u.