Test BE-Alert 3 oktober: resultaten

Op 3 oktober heeft onze gemeente in kader van de nationale test van het Nationaal Crisiscentrum een BE-Alert test verstuurd. Alle ingeschreven inwoners hebben een mail ontvangen. We hebben ook een Alert-sms naar locatie wijk Den Bremt in Herent verzonden.

Bij een noodsituatie willen we u graag snel verwittigen. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, een gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken via sms, telefoon of e-mail een bericht uitsturen naar iedereen voor wie de informatie over een noodsituatie belangrijk is.

Een sms-bericht van BE-Alert kan op twee manieren worden verzonden: op basis van de ingeschreven inwoners op BE-Alert of op basis van aanwezige personen op een locatie (Alert-sms).

Alarmering op basis van locatie

Bij een grote noodsituatie kan er een plaatsgebonden bericht worden uitgestuurd. Iedereen die zich op dat ogenblik in de noodzone bevindt, krijgt dan een sms. Ook als u niet ingeschreven bent op BE-Alert. Dat kan bijvoorbeeld als er zich een noodsituatie voordoet op een bepaald terrein en alle aanwezigen dat terrein dringend moeten verlaten. De Alert-sms gaat dan naar alle actieve gsm’s op dat terrein.

Op 3 oktober heeft onze gemeente in kader van de nationale test van het Nationaal Crisiscentrum een BE-Alert test verstuurd. Alle ingeschreven inwoners hebben een mail ontvangen. We hebben ook een Alert-sms naar de wijk Den Bremt in Herent verzonden. Sommige mensen die zich buiten de wijk bevonden, maar in de buurt waren, hebben ook een Alert-sms gekregen. Dat had te maken met hun provider en het bereik van de gsm-zendmasten in de buurt. Het uiteindelijke bereik was groter dan de vooraf uitgestippelde zone.

Cijfers

  • Ingeschreven inwoners in Herent op 3 oktober: 2703
  • Verstuurde mails tijdens de test: 2956 (mensen kunnen verschillende mailadressen opgeven)
  • Ontvangen Alert-sms’en naar de wijk Den Bremt: 3432

Als u nog niet ingeschreven bent, kunt u dat nog altijd doen op www.be-alert.be

donderdag 3 oktober 2019 16.56 u.