Tentoonstellen in gemeentelijke infrastructuur

Beeldende kunstenaars in het algemeen en Herentse amateurkunstenaars in het bijzonder kunnen hun werk tonen in De Kouter en De Wildeman.

Voor wie

Beeldende kunstenaars in het algemeen en Herentse amateurkunstenaars in het bijzonder kunnen hun werken tentoonstellen op twee verschillende locaties.

Voorwaarden

Iedereen kan zich via het online formulier hierboven aanmelden en zo tentoonstellen in De Wildeman of De Kouter. In geval van twijfel over de inhoud en/of het onderwerp (niet over de kwaliteit), beslist het college van burgemeester en schepenen over het toestaan van een tentoonstelling.

Hoe gaan we te werk?

  • Elke aanvraag moet schriftelijk worden ingediend met het daartoe bestemde online formulier.
  • Als er verschillende aanvragen zijn voor dezelfde datum of periode, dan wordt voorrang verleend volgens de volgorde van indienen.
  • Bij een gelijktijdige aanvraag krijgen inwoners van Herent voorrang tenzij de kunstenaars onderling anders overeenkomen.

Kostprijs

Gratis

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.