Tentoonstellen in gemeentelijke infrastructuur

Beeldende kunstenaars in het algemeen en Herentse amateurkunstenaars in het bijzonder kunnen hun werk tonen in De Kouter, De Wildeman of de Kerk van Veltem.

Voor wie

Beeldende kunstenaars in het algemeen en Herentse amateurkunstenaars in het bijzonder kunnen hun werken tentoonstellen op drie verschillende locaties.

Voorwaarden

Iedereen kan zich via het online formulier hierboven aanmelden en zo tentoonstellen in De Wildeman of De Kouter. In geval van twijfel over de inhoud en/of het onderwerp (niet over de kwaliteit), beslist het college van burgemeester en schepenen over het toestaan van een tentoonstelling.

Voor het reserveren van de Kerk van Veltem vragen we om op onderstaande link te klikken.

Klik hier om de Kerk van Veltem te reserveren

Hoe gaan we te werk?

  • Elke aanvraag moet schriftelijk worden ingediend met het daartoe bestemde online formulier.
  • Als er verschillende aanvragen zijn voor dezelfde datum of periode, dan wordt voorrang verleend volgens de volgorde van indienen.
  • Bij een gelijktijdige aanvraag krijgen inwoners van Herent voorrang tenzij de kunstenaars onderling anders overeenkomen.

Kostprijs

Gratis