Tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming kan worden ondertekend voor elke onderdaan van een derde land die in het kader van een kort verblijf in België wenst te verblijven, ongeacht het feit of hij aan de visumplicht onderworpen is of daarvan vrijgesteld is.

Een garant verbindt zich door het ondertekenen van zo'n tenmasteneming tot het dekken van de verblijfskosten, de gezondheidskosten en de repatriëringkosten die veroorzaakt worden door de ten laste genomen vreemdeling en die gedragen worden door de Belgische staat of een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

Meer informatie hierover en de gevolgen van deze tenlasteneming kan je terugvinden in de brochure voor garanten van de FOD Binnenlandse Zaken.

Hoe gaan we te werk?

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

Om een verbintenis tot tenlasteneming aan te vragen, breng je volgende documenten mee:

  • ingevuld formulier bijlage 3 bis dat je als 1 document met een voorkant en achterkant afdrukt (verplicht recto-verso af te drukken dus);
  • student: ingevuld formulier bijlage 32;
  • je identiteitskaart;
  • bewijs voldoende bestaansmiddelen.