Tenlasteneming

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

Om een verbintenis tot tenlasteneming aan te vragen, brengt u volgende documenten mee:

  • uw identiteitskaart;
  • bewijs voldoende bestaansmiddelen;
  • ingevuld formulier bijlage 3 bis¬†(recto-verso afdrukken);
  • student: ingevuld formulier bijlage 32.