Tankslag 2022

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen. Met dit project tracht men om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en te verwijderen of op te vullen.

Een werkgroep, gevormd met geïnteresseerde inwoners van Herent en 11 andere gemeenten uit de regio heeft via een prijsvraag een aannemer gekozen die rekening houdende met de aangeboden prijs/kwaliteit het meest geschikt is voor de grootste groep van geïnteresseerden. Dit is All-in Tank Services NV gebleken.

Voor wie

Inwoners van Herent die hun (bovengrondse of ondergrondse) stookolietank willen saneren.

Hoe gaan we te werk?

Bij interesse kunt u vrijblijvend meer informatie en de exacte prijzen opvragen via dit

invulformulier

Het invullen van het formulier verbindt u niet tot een contract.

Indien nodig komt de aannemer gratis ter plekke voor een plaatsbezoek.

De effectieve opdracht tot saneren wordt gegeven door ondertekening van een overeenkomst tussen de klant en de aannemer. Noch de werkgroep, noch Interleuven, noch gemeente Herent is partij in deze overeenkomst.

De aannemer engageert zich om buitengebruik gestelde tanks te ledigen, te reinigen en nadien ofwel te verwijderen ofwel op te vullen volgens de wettige bepalingen. Het exacte plan van aanpak voor deze sanering wordt bepaald in overleg met de erkende tanktechnicus.

Na de buitengebruikstelling van de stookolietank door de erkend stookolietechnicus ontvangt u eveneens een attest van buitengebruikstelling (na betaling van de factuur).

Meer info

Meer info over de aannemer en het aanbod kunt u in onderstaande presentatie van All-In Tank Services NV terug vinden.