Jeugdverenigingen, subsidies t.e.m. werkjaar 2023-2024

Het gemeentebestuur ondersteunt erkende Herentse jeugdverenigingen financieel en logistiek. 

Verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor de volgende vormen van ondersteuning:

 • werkingssubsidies
 • infrastructuursubsidies
 • materiaalsubsidies
 • projectsubsidies
 • engagementsubsidies
 • vormingssubsidies

Voor wie

Alle erkende Herentse jeugdverenigingen.
Een erkenning aanvragen doe je hier.

Hoe gaan we te werk?

De aanvragen voor de volgende subsidies moeten de jeugddienst bereiken op 31 oktober:

 • werkingssubsidies
 • infrastructuursubsidies
 • materiaalsubsidies
 • projectsubsidies
 • engagementsubsidies

De werkgroep subsidies van de jeugdraad geeft advies op de subsidieverdeling, op basis van de ingediende aanvragen volgens het subsidiereglement. De uitbetaling van de subsidies gebeurt, na goedkeuring door het schepencollege, jaarlijks in de maand december.

De aanvraag voor vormingssubsidies moet de jeugddienst bereiken op 31 juli voor vormingen in het eerste semester van het jaar of op 31 januari voor vormingen in het tweede semester.