Jeugdverenigingen, subsidies

De gemeente Herent voorziet jaarlijks in budgetten om de jeugdverenigingen op verschillende manieren te ondersteunen:

  • werkingsubsidies,
  • infrastructuursubsidies,
  • materiaalsubsidies,
  • projectsubsidies,
  • kadervormingsubsidies,
  • engagementsubsidies,
  • materiële ondersteuning.

Voor wie

Jeugdverenigingen moeten erkend zijn om aanspraak te kunnen maken op elke vorm van ondersteuning.
Elke Herentse jongere die vorming volgt in jeugdwerk, komt in aanmerking voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld.

Hoe gaan we te werk?

Subsidie aanvragen moeten voor 31 oktober binnengebracht worden op de jeugddienst.
Ze mogen zeker ook doorgestuurd worden via mail naar jeugd@herent.be. 
Na berekening, advies van de jeugdraad en goedkeuring van het college, volgt een uitbetaling tegen einde december.

Kostprijs

Voor de uitbetaling van de verschillende categorieën wordt het reglement jeugdsubsidies toegepast.