Ouderenadviesraad, subsidies

Het gemeentelijk regelement voor de subsidiering van de plaatselijke ouderenverenigingen te Herent werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 september 2013.

Voor wie

De plaatselijke ouderverenigingen die overeenkomstig de statuten, bij besluit van 10 september 2013 in de OAR vertegenwoordigt zijn, komen in aanmerking voor het toekennen van een subsidie als zij voldoen aan de bepaling van het subsidiereglement.

Het recht op subsidiering vervalt voor de verenigingen indien zijn:

 1. Niet vertegenwoordigt zijn in de OA;
 2. Niet voldoen aan de bewijsverplichting voor activiteiten en initiatieven zoals die kunnen gevraagd worden door de subsidiecommissie en/of de OAR;
 3. hun subsidieaanvraag niet of laattijdig ingediend hebben

Voorwaarden

Volgende gegevens komen in aanmerking voor subsidiering. 

 1. Aantal actieve leden die in Herent wonen
 2. Medewerking aan de OAR
 3. Vorming van de leden
 4. Activiteiten die in overeenstemming met hun doelstellingen en bestaansreden georganiseerd worden
 5. Alle repetitieve activiteiten die een vereniging organiseert;
 6. Activiteiten van uitzonderlijke aard

Voor de exacte toekenning van het punten verwijzen we je door naar het regelement.

Hoe gaan we te werk?

 1. De OAR behandeld de aanvragen en kent de punten toe.
 2. Na voorlegging van de subsidiepunten aan de OAR en bij betwisting kan een vereniging binnen de 14 dagen een onderhoud met de voorzitter aanvragen.
 3. Na de subsidie uitkering beschikt iedere vereniging over een termijn van 30 dagen om beroep aan te tekenen bij het college van burgemeester en schepenen.