stuurgroep animatoren

De stuurgroep is een groepje van geëngageerde animatoren die samen met de jeugddienst nadenkt over de inhoud en de visie van de speelpleinwerking, De Speelkriebels.

De stuurgroep komt ongeveer maandelijks samen om het reilen en zeilen van het speelplein te bekijken.
Dit zijn de prioriteiten van de stuurgroep voor dit werkingsjaar:

  • diversiteit op het speelplein
  • een duurzaam speelplein
  • tienerwerking
  • jaarwerking animatoren