Stookolietankslag 2021

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen beginnen te lekken, zodat de olieresten de bodem en het grondwater ernstig kunnen vervuilen. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen.

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, wordt een nieuwe tankslag georganiseerd in onze gemeente samen met een 9-tal andere gemeenten. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dat project dan kunt u dat aangeven op het invulformulier via volgende link: https://extranet.interleuven.be/tankslag20-21

Het invullen van het formulier verbindt u niet tot een contract. Indien u niet beschikt over internet, neem dan contact op met de milieudienst.

Er wordt een werkgroep samengesteld uit inwoners van verschillende gemeenten, die beslissen welke aannemer/firma die opdrachten mag uitvoeren. Kunt u zich enkele keren vrij maken in de periode februari tot en met mei en wilt u actief online deelnemen aan de werkgroep, geef dit aan op het invulformulier.

U wordt in februari gecontacteerd voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep.

dinsdag 5 januari 2021 15.31 u.