Stookolietankslag 2017, sanering stookolietanks

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken, met ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater als gevolg. Om de kosten voor het saneren met verwijderen of opvullen van oude stookolietanks bij een woning te drukken organiseert een werkgroep van inwoners uit onze en 7 andere gemeenten een groepsaankoop ‘tankslag 2017’.

Hoe gaan we te werk?

De werkgroep heeft na een vergelijkend onderzoek van prijs en kwaliteit de firma Riooltechnieken Ronny Bollen uit Bocholt aangewezen. De verkregen prijzen blijven geldig tot eind 2018. U kunt nog steeds (vrijblijvend) intekenen via https://extranet.interleuven.be/tankslag.

U krijgt een offerte van de aannemer, evenals de voorwaarden van de tankslag. Op basis daarvan kunt u een contract tekenen voor de uitvoering van de sanering. Hebt u geen toegang tot het internet, neem dan contact op met de milieudienst.