Stook slim

Eigen haard is goud waard. Maar als u die inbouwhaard of houtkachel verkeerd gebruikt, loopt uw gezondheid gevaar.

Speel op veilig, stook slim en zorg voor een volledige verbranding zodat er minder ongezonde stoffen in uw woning en de buitenlucht belanden. Bovendien bespaart u uw buren heel wat geur- en roethinder.

In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag u uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Wie vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval verbrandt, zet zijn gezondheid op het spel en bezorgt de buren heel wat geurhinder. Daarvoor bestaan veilige, milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen of het recyclagepark.

Zo stookt u gezond
In de handel is uitstekend brandhout te koop dat kunstmatig of in openlucht is gedroogd. Vers hout laat u minstens één en het liefst twee jaar onder een afdak drogen. Als u dikke stronken klieft, verliest het hout sneller vocht.

Heel belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt. Als u regelmatig hout stookt, moet u uw schoorsteen geregeld, in principe een keer per jaar, door een vakman laten vegen. De ene kachel of (inbouw)haard is de andere echter niet. Volg daarom steeds de aanbevelingen van de fabrikant en pas in elk geval de volgende tips toe:

  • steek de kachel of (inbouw)haard aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes.
  • Vermijd open haarden.
  • Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkomt u onvolledige verbranding en ongezonde stoffen.
  • Let op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks zichtbare rook wijst op een goede verbranding. Donkere rook is een alarmsignaal.
  • Bewaar de as in een onbrandbare, gesloten bak en geef dit afval mee met de restafval. Asse bevat altijd schadelijke stoffen, zoals dioxines. Gebruik het niet als meststof in de tuin en voorkom vervuiling van de bodem en het grondwater. Planten en groenten nemen immers deze stoffen op.
  • Stook liever niet op mistige, windstille dagen of bij een temperatuurinversie, wanneer de onderste luchtlagen kouder zijn dan de bovenste. De rook wordt dan slecht verdund.
  • Zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees extra waakzaam wanneer het KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging.

Meer informatie over het verwarmen hout vindt u opĀ www.stookslim.be.

dinsdag 15 oktober 2019 11.41 u.