Standplaats ambulante handel

Verkopen op of langs de openbare weg

Wilt u op een plaats op het gemeentelijk domein uw producten verkopen? Bijvoorbeeld een kippenkraam, mobiele koffiebar, foodtruck, ... Dan hebt u een vergunning ambulante handel nodig. Ook voor ambulante verkoop op commerciële parkings en private bermen langs de openbare weg en voor rondtrekkende handel is voorafgaande toelating van de gemeente vereist.

Aanvraag standplaats mobiele ambulante handel

  • Vaste standplaats: wie op één of meerdere locaties in Herent op vaste tijdstippen een kraam of foodtruck wil uitbaten, vraagt per locatie een vaste standplaats ambulante handel aan.
  • Verkoop op rondtrekkende wijze: verkoop op rondtrekkende wijze kenmerkt zich doordat de verkoper geen vaste standplaats inneemt. Een rondtrekkende handelaar is voortdurend in beweging en mag enkel stoppen voor de tijd die strikt nodig is voor de verkoop.

Wanneer u wil verkopen op een privéterrein grenzend aan het openbaar domein, hebt u naast een toestemming van de gemeente ook een toelating van de eigenaar nodig.

Corona nieuws

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat ambulante handel weer kan plaatsvinden. 
Toegelaten economische activiteiten en richtlijnen covid-19.

Hoe gaan we te werk?

Het digitaal aanvraagdossier bevat volgende documenten:

  • het volledig en correct ingevuld aanvraagformulier met alle gegevens over de onderneming en het kraam;
  • kopie van de machtiging ambulante activiteiten als werkgever;
  • kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en het betaalbewijs van de huidige verzekeringspolis; -
  • indien van toepassing, een kopie van het keuringsattest van de gebruikte elektriciteits- en/of gasinstallatie;
  • toelating van het Federaal Voedselagentschap voor de voedselveiligheid indien er voedsel wordt verkocht;
  • een duidelijke schets of plan van de precieze locatie met de nodige afmetingen;
  • indien het een aanvraag op een privaat domein gelegen langs de openbare weg betreft, het schriftelijke akkoord van de eigenaar(s), uitbater(s), huurder(s) van deze eigendom en duidelijke schets, of plan van de locatie.

Om uw aanvraag te kunnen behandelen, moet de aanvraag volledig en correct zijn ingevuld.
U vraagt de toelating aan bij uw gemeente.

Kostprijs

De toelating is gratis

Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Om uw en onze contacten te beperken vragen we uw bezoek aan De Kouter uit te stellen als dat kan en het thuisloket te gebruiken. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.