Stamboomonderzoek

Een stamboom is een overzicht van voorouders, nakomelingen en partners, vaak in een boom-vorm.
 
Opzoekingen kunnen gebeuren in de registers van de burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes) én in de bevolkings- en vreemdelingenregisters.

Voor wie

Wie graag zijn of haar stamboom wil maken, kan zich het beste in eerste instantie informeren via onderstaande interessante websites.

Voorwaarden

Als u voor stamboomonderzoek of genealogie opzoekingen wilt laten doen in de registers van de burgerlijke stand van minder dan 100 jaar oud hebt u vooraf de toestemming nodig. Die toelating kunt u schriftelijk aanvragen bij de Familierechtbank.

Hebt u die toelating, dan moet u bovendien nog een schriftelijke vraag richten aan het college van burgemeester en schepenen om die opzoekingen te laten doen. U voegt er uiteraard een afschrift bij van de toelating afgeleverd door de Familierechtbank.

Voor de bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden afgesloten zijn, moet dat gebeuren bij gemotiveerd verzoekschrift gericht aan het college van burgemeester en schepenen. In uw verzoekschrift verklaart u dat die gegevens enkel gebruikt zullen worden voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden met vermelding van de eventuele publicaties waarvoor die gegevens zullen worden gebruikt.

Hoe gaan we te werk?

De opzoekingen zowel in de registers van de burgerlijke stand als in het bevolkings- of vreemdelingenregister worden gedaan door een van onze eigen medewerkers. Deze aanvragen worden nooit met prioriteit behandeld. 
 

Akten van de burgerlijke stand 

  • Om Akten van de burgerlijke stand jonger dan 100 jaar te mogen opvragen, hebt u een schriftelijke toestemming nodig van de rechtbank. U doet een schriftelijke aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen.
  • Zijn de akten ouder dan 100 jaar, dan zijn ze toegankelijk via het rijksarchief of opvraagbaar bij de gemeente. Daarvoor kunt u een schriftelijk verzoek sturen aan het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksels uit de bevolkingsregisters

  • Om een uittreksel uit het bevolkingsregister te krijgen dat minder dan 120 jaar oud is, doet u een gemotiveerde schriftelijke aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen.
  • Om een uittreksel te krijgen dat ouder is dan 120 jaar, volstaat een eenvoudig schriftelijk verzoek.

Reglement

Afschriften van aktes worden enkel afgeleverd overeenkomstig de voorwaarden vermeld in art. 45§1,2de lid Burgerlijk Wetboek.