Stamboomonderzoek

Een stamboom is een overzicht van voorouders, nakomelingen en partners, vaak in een boom-vorm.
 
Opzoekingen kunnen gebeuren in de registers van de burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes) én in de bevolkings- en vreemdelingenregisters.

Voor wie

Wie graag zijn of haar stamboom wil maken, kan zich het beste in eerste instantie informeren via onderstaande interessante websites.

Voorwaarden

Afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand zijn op te delen in twee groepen: de openbare en de niet-openbare akten.

Openbare akten zijn

- huwelijksakten die ouder zijn dan 75 jaar

- overlijdensakten die ouder zijn dan 50 jaar

- andere akten die zouden zijn dan 100 jaar.

Deze akten zijn vrij op te vragen in het lokaal bestuur dat de akte opstelde of bij het Rijksarchief.

Niet-openbare akten zijn

- huwelijksakten van minder dan 75 jaar

- overlijdensakten van minder dan 50 jaar

- andere akten van minder dan 100 jaar oud.

Deze akten moeten worden opgevraagd bij het lokaal bestuur dat de akte opstelde. De betrokkene zelf of de rechthebbenden kunnen de akten opvragen, anderen moeten een gemotiveerde aanvraag indienen die onder andere de toestemming bevat van alle personen op wie de akte betrekking heeft.

Hoe gaan we te werk?

De opzoekingen zowel in de registers van de burgerlijke stand als in het bevolkings- of vreemdelingenregister worden gedaan door een van onze eigen medewerkers. Deze aanvragen worden nooit met prioriteit behandeld. 

Reglement

Koninklijk besluit van 17 maart 2021 over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS (Databank Akten van de Burgerlijke Stand) aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Artikel 29 Burgerlijk wetboek.