Sportweken fiscaal aftrekbaar

Bij wet van 27 december 2005 heeft de federale overheid het mogelijk gemaakt de uitgaven voor de opvang tijdens vrijetijdsactiviteiten (dus ook sportweken) van kinderen tot 12 jaar, georganiseerd door een erkende opvangvoorziener/organisator, in aanmerking te nemen voor fiscale aftrek.

Voor uitgaven gedaan sinds 2010 werd de leeftijdsgrens voor de opvang van kinderen met een zware handicap verruimd tot 18 jaar.

De organisator levert daarvoor een fiscaal attest af dat u bij uw belastingsaangifte moet voegen. Alle gemeentelijke sportweken komen op die manier in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.

Voor wie

Voor kinderen tot 12 jaar en voor kinderen met een zware handicap tot 18 jaar.

Reglement

Welk bedrag komt in aanmerking voor deze aftrek?

Het bedrag van de kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector kan voor 100% worden ingebracht. Maar, alleen de eigenlijke oppaskosten zijn aftrekbaar. Eventueel aangerekende kosten voor maaltijden, voor sportkleding of uniform en sportmateriaal komen niet in aanmerking. Belangrijk daarbij is dat in elk geval het maximaal aftrekbare bedrag beperkt is tot 11,20 euro per opvangdag per kind. Dat bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Voorbeelden:

  • Een kind volgt een kamp van 5 dagen met een kostprijs van 100 euro. Het bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt, bedraagt in dit geval: 5 dagen x 11,20 euro = 56 euro en dus niet 100 euro.
  • Een kind volgt een kamp van 5 dagen met een kostprijs van 50 ( 5 x 10 euro /dag). In dat geval overschrijdt de kostprijs het maximaal begrensde bedrag van 11,20 euro /dag/kind niet en kan de volledige kostprijs van 50 euro voor aftrek in aanmerking komen.

Er kunnen verschillende opvangkosten op één dag in aanmerking komen. Uiteraard blijft ook hier het maximale bedrag per opvangdag en per kind van toepassing.

Voorbeeld:

  • Een kind volgt in de voormiddag een sportinitiatie met een kostprijs van 4 euro en in de namiddag een grabbelpasactiviteit van de jeugddienst, kostprijs 3 euro. De totaal betaalde prijs van 7 euro komt voor aftrek in aanmerking. Wanneer het om twee verschillende organisatoren (opvangvoorzieningen) gaat, zijn wel twee attesten nodig.

Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat voor aftrek in aanmerking komt.


Welke activiteiten/opvangkosten komen in aanmerking voor fiscale aftrek?
Het moet gaan om opvangactiviteiten buiten de normale lesuren (wanneer het kind onderwijs volgt) en dat voor kinderen jonger dan 12 jaar of voor kinderen met een zware handicap tot 18 jaar.

Buiten de normale lesuren betekent dat het om initiatieven gaat die plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.
Als opvangactiviteiten komen alle vrijetijdsinitiatieven in aanmerking, behalve diegene die gedekt worden door lidgeld.

Voor de sportsector zijn dat bijvoorbeeld sportkampen en sportvakanties in binnen- en buitenland, sportactiviteiten zoals kennismakingsactiviteiten, promotionele acties ...

Uitgesloten activiteiten
Het lidgeld van de sportclub wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost. Dat betekent dat activiteiten behorende tot de gewone werking van sportclubs zoals bvb trainingen, tornooien en wedstrijden niet in aanmerking komen, ook al vinden die plaats in de schoolvakanties.