Sportregio Dijle- & Hageland

De interlokale vereniging "Sportregio Dijle & Hageland" heeft als doelstelling het sportbeleid - in de ruime zin van het woord - van de participerende gemeenten op elkaar af te stemmen en te
stimuleren, intergemeentelijk overleg te creëren en te onderhouden en van waaruit gemeentelijke
en intergemeentelijke sportactiviteiten en projecten kunnen voortvloeien.