Sporthal Ivo Van Damme blaast 40 kaarsjes uit

Van 10 tot 14 september 1980 werd Sporthal Ivo Van Damme ingehuldigd. Twee jaar eerder (17 augustus 1978) legde de heer Camile Van Damme, rijkswachtbevelhebber van de brigade Veltem en vader van de betreurde Ivo, de eerste steen.

De hal werd in de Overstraat gebouwd naast het bestaande voetbalterrein. Er werd ook een stuk grond van 26a aangekocht van de familie Schoeters. Daardoor kon er een voetbalveld bij komen en kon de parking aangelegd worden.

De feestelijke opening duurde maar liefst 5 dagen:

  • Op 10 september werd een trekking van de Nationale Loterij gehouden in de hal. De B.R.T. heeft dit rechtstreeks uitgezonden. Regine Clauwaert deed de presentatie.
  • Op vrijdagavond was er een ontvangst ten gemeentehuize in Herent door het gemeentebestuur en de Culturele raad voor alle deelnemende verenigingen, personaliteiten en de pers. Daarna werd in het Wildemanspark het 'Olympisch Vuur' ontstoken dat, na een muziekuitvoering van de Koninklijke Fanfare van Herent, door atleten en de jeugd van de gemeente werd overgebracht naar Veltem.
  • Op zaterdag werd in openlucht een plechtige H. Mis opgedragen, met concelebratie van al de priesters van de dekenij Herent en opgeluisterd door alle zangkoren van de parochies en de Koninklijke Fanfare Sint-Laurentius. Daarna gaf de Koninklijke Fanfare De Eendracht een concertuitvoering voor de sporthal, gevolgd door de plechtige inhuldiging. Ook het herinneringsbeeld van Ivo Van Damme werd onthuld. Daarna gingen de drank- en eetstalletjes open en volgde er een uitgebreide sportnamiddag in en rond het sportcomplex. Vanuit de 4 dorpskernen kon men zich via wandelwegen naar de sporthal begeven. Er waren ook demonstraties van judo en keurturnen, volleybalwedstrijden en de eerste Halve Marathon Ivo Van Damme. Later volgde nog een groots licht-en klankspel als apotheose.
  • Op zondag organiseerde Wandelclub Herent diverse wandeltochten tot 40 km.
  • Bij deze gelegenheid werd ook de herinneringsmedaille Ivo Van Damme geslagen aan de hand van de Herentse graveur Paul Huybrechts en werd een gelegenheidspostzegel uitgegeven.
dinsdag 1 september 2020 12.27 u.