Tussenkomst in de kosten voor de huis-aan-huisophaling van restafval

Jaarlijks wordt een sociale correctie als tussenkomst in de kosten voor de huis-aan-huisophaling van restafval toegekend aan bepaalde categorieën van inwoners.

Voor wie

De sociale correctie wordt toegekend aan gezinnen met kinderen, gepensioneerden, weduwen, wezen en personen met een beperking met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en aan personen met specifieke medische noden die zorgen voor aanzienlijk meer restafval.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de sociale correctie moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • de aanvrager moet een inwoner zijn van de gemeente Herent, er gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk verblijven.
 • Aanvragers verblijvend in een residentiële voorziening worden uitgesloten van de sociale correctie.
 • De aanvrager moet zijn aanvraag voor een sociale correctie wegens medische redenen staven met een recent medisch attest of een bewijs van het ziekenfonds.

Hoe gaan we te werk?

 • Je stuurt het ingevulde formulier samen met het attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds op naar De Kouter, dienst milieu, Spoorwegstraat 6 in 3020 Herent of je bezorgt het aan het onthaal, ten laatste 30 november.
 • Personen die vanwege medische redenen een sociale correctie aanvragen moeten het aanvraagformulier door hun behandelende arts laten invullen. Hij moet het medisch attest in gesloten omslag bijvoegen. Het attest mag niet ouder zijn dan 1 maand.
 • Bedrag subsidie:
  • afhankelijk van de situatie 50 of 100 euro per jaar.
  • Voor personen met een verhoogde tegemoetkoming wordt 50 of 100 euro┬ábijgeschreven op de DifTar-afvalrekening (afhankelijk van de gezinssamenstelling).
  • Voor personen die een sociale correctie vanwege medische redenen aanvragen wordt het bedrag van de subsidie toegekend op basis van de kostprijsrestafval (gewicht) opgehaald in het afgelopen jaar. Het bedrag kan maximum 100 euro bedragen.
  • Op 1 december worden de aanvragen gebundeld, afzonderlijk berekend en overgemaakt aan de financiële dienst. Het bedrag wordt, voor alle dossiers overgeschreven in de helft van december op de DifTar afvalrekening (niet op de bankrekening).
 • Meer info vind je in onderstaand reglement of bij de milieudienst.