Sociale correctie huis-aan-huisophaling restafval

Jaarlijks wordt een sociale correctie als tussenkomst in de kosten voor de huis-aan-huisophaling van restafval toegekend aan bepaalde categorieën van inwoners. De raad heeft in december enkele wijzigingen in de toekenning goedgekeurd.

De sociale correctie wordt toegekend aan gezinnen met kinderen, gepensioneerden, weduwen/weduwnaars, wezen en personen met een beperking met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en aan personen met specifieke medische noden die zorgen voor aanzienlijk meer restafval. De raad heeft in december 2019 enkele wijzigingen in de toekenning goedgekeurd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het bedrag van de toegekende sociale correctie kan nooit hoger zijn dan de totale kost van de ophaling van het restafval tijdens het laatste jaar voor de aanvraag. Het maximumbedrag is 50 of 100 euro naargelang de aard van de aanvraag.
  • Jaarlijks wordt een lijst van de begunstigden overgemaakt aan EcoWerf. De toekenning van de sociale correctie wordt doorgevoerd tijdens de maand december van het dienstjaar waarvoor de aanvraag ingediend wordt.
woensdag 15 januari 2020 13.54 u.