Sociaal tarief voor energie

Het sociaal tarief is een van de maatregelen waarmee de federale regering de energiefactuur van de meest kwetsbaren betaalbaar(der) probeert te krijgen. Het is bedoeld voor mensen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden.

Wie komt in aanmerking?

Het tarief is bedoeld voor mensen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden. Ze ontvangen bijvoorbeeld een leefloon, een tegemoetkoming als persoon met een handicap of een inkomensgarantie voor ouderen.

Wordt het sociaal tarief automatisch toegekend?

Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers. Zij zijn verplicht het automatisch toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft. Als particulier hoef je geen stappen te ondernemen. Het is de FOD Economie die om de drie maanden aan de energieleverancier meedeelt welke klanten recht hebben op het sociaal tarief.

Tot eind december 2022 ook sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming

Sinds de coronacrisis is het sociale energietarief uitgebreid en hebben ook heel wat gezinnen met een lager inkomen er (tijdelijk) recht op. Het gaat dan specifiek om mensen die ook een zogenoemde ‘verhoogde tegemoetkoming’ hebben van het ziekenfonds.

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen, dan eindigt de code onderaan je klever van het ziekenfonds op '1' . Klanten die hier recht op hebben, krijgen dit tijdelijke voordeel ook automatisch toegekend.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de mensen die recht hebben op zo'n verhoogde tegemoetkoming, van dat recht geen gebruik maakt. Voor personen met een laag inkomen die niet aan bepaalde statuten voldoen, verloopt de toekenning namelijk niet automatisch. Zij moeten zelf een aanvraag doen bij het ziekenfonds.

Heb je een laag inkomen en denk je in aanmerking te komen voor een verhoogde tegemoetkoming? Surf dan voor de grensbedragen naar de website https://www.vlaanderen.be/verhoogde-tegemoetkoming-voor-gezondheidszorgen of maak een afspraak bij je ziekenfonds.

Wat als de prijzen hoog blijven?

De federale regering heeft een princiepsakkoord gesloten om de uitbreiding van het sociaal tarief te verlengen tot eind maart 2023 als de prijzen hoog blijven. De definitieve beslissing volgt bij de begrotingsopmaak voor 2023 . De federale regering heeft ook al de tijdelijke btw-verlaging van 21 naar 6 procent op elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten voor klanten zonder ondernemingsnummer verlengd tot eind 2022 om zo de gevolgen van de stijgende prijzen op de energiemarkten op korte termijn te verzachten voor gezinnen.

Voor wie recht heeft op een sociaal of tijdelijk sociaal tarief zijn er voordelen op maat:

  1. ontdek via een gratis energiescan van Ruimtevaart vzw hoe je energie kunt besparen! Lees meer over de voorwaarden en meld je aan via https://www.deruimtevaart.be/projecten/duurzaam-wonen. Of bel naar 016 67 90 04. Meer info op https://www.herent.be/energiescan
  1. Met de kortingsbon van 250 euro van Fluvius kan men een nieuwe, energiezuinige koelkast, diepvries, wasmachine of droogkast kopen. Voor meer uitleg en het aanvragen van de bon: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/kortingsbon-bij-de-aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-of-koelkast 
  1. Slim investeren in energiebesparende maatregelen wordt betaalbaar met de ‘mijnverbouwpremie’. Energiehuis Herent zet je graag op weg: energielening@igo.be of 016 29 85 40. Meer informatie is ook te vinden op https://www.igo.be/inwoners/energie-besparen/vlaamse-energielening
  1. Toelichting bij de diverse premies voor energiebesparende maatregelen geeft het woonloket na contact te nemen via het nummer 0471 85 03 77 of via woonloket@herent.be
maandag 19 september 2022 8.55 u.