Sociaal-pedagogische premie voor pleegkinderen

Voor de verzorging en de opvoeding van een pleegkind, wordt een sociaal-pedagogische premie toegekend.

Voor wie

Aan de pleegouder of de opvoeder die ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Herent en die in de gemeente woont en die de verzorging en de opvoeding op zich neemt van een pleegkind.

Voorwaarden

Een sociaal-pedagogische premie wordt toegekend mits voorlegging van het vonnis van de Jeugdrechtbank en/of het plaatsingsbewijs van de betrokken dienst. 

De premie wordt slechts uitbetaald na 6 maanden verblijf in het gezin, te rekenen van de datum van het plaatsingsattest. Indien het pleegkind een handicap heeft, wordt de premie verdubbeld, op voorwaarde dat een bewijs voorgelegd wordt waaruit blijkt dat voor het kind verhoogd kindergeld wordt uitbetaald. De premie wordt niet toegekend indien het pleegkind loonarbeid verricht.

Hoe gaan we te werk?

U vraagt de premie aan met het daartoe opgestelde invulformulier en de relevante attesten.

Bedrag

 • ofwel 100 euro als u het wilt uitbetaald krijgen op uw financiële rekening of op uw DifTar-rekening;
 • ofwel 125 euro naar uw vrije keuze geheel of in schijven van 25 euro te besteden aan:
  • cadeaucheques van Oxfam-Wereldwinkel;
  • cultuurcheques van GC De Wildeman;
  • terugbetaling van de aankoop van katoenen luiers (tegen voorlegging van het aankoopbewijs);
  • de Noord-Zuidwerking van de gemeente, met name de zusterband met de Q'eqchi- gemeenschap in Guatemala;
  • de aanleg en het onderhoud van het gemeentelijke geboortebos.
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.