Slachten van dieren voor religieuze ritus, retributie

Er wordt een retributie geheven op het slachten van dieren in de tijdelijk erkende inrichting ter gelegenheid van slachtingen, voorgeschreven door religieuze ritus.

Meer info

Het retributiereglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 november 2006.