Schorskever

Hebt u een fijnsparrenbos? Misschien is er aantasting door de schorskever letterzetter? Als dat zo is, dan loopt u het gevaar dat die kever ook uw bos treft. Want de letterzetter rukt op.
De letterzetter (Ips typographus) is een schorskever van zo’n halve centimeter groot. Hij maakt een opmars omdat de droogtes van de afgelopen jaren de schors van fijnsparren sterk hebben verzwakt. De mannetjeskever boort een gang door de schors, maakt een nest en lokt vrouwtjes om te paren. De vrouwtjes graven nadien een zijgangetje om er eitjes in te leggen. Deze gangetjes beletten dat het sap van de boom kan stromen zodat de boom afsterft.

De kever wordt Letterzetter genoemd omdat de gangetjes op regels uit een boek lijken.

Hierdoor sterven onze fijnsparrenbossen massaal af.

Om verdere verspreiding van de letterzetter te vermijden is het belangrijk dat aangetaste bomen zo snel mogelijk gerooid worden. Onderzoek daarom aandachtig de fijnsparren op uw eigendom. Dode bomen vormen immers een gevaar voor omliggende huizen.

Hoe gaan we te werk?

Het is de verantwoordelijkheid van elke eigenaar om de letterzetter te bestrijden!

  • Voor bosbestanden van fijnspar die onder een beheerplan vallen en die zijn aangetast door de letterzetter, heeft Natuur en Bos de schoontijd opgeheven (voor 2019, in heel Vlaanderen). Elke kapping moet vooraf per mail worden gemeld aan Natuur en Bos, anb@vlaanderen.be
  • Voor bosbestanden van fijnspar die niet onder een beheerplan vallen, moet een kapmachtiging worden aangevraagd. Vraag informatie aan stedenbouw@herent.be

Meer info

U kunt altijd raad vragen aan 'steunpunt bos'

of bij de regionale bosconsulent Pieter Spoelders: pieter.spoelders@vlaamsbrabant.be | 0471 66 14 73