Schoonzicht - Buurtpremies

1. Opzet

Het buurtcomité dat zich bevindt ter hoogte van Schoonzichtlaan en de IJzerenberglaan heeft ingetekend op de Buurtpremies. Dit zijn subsidies ontworpen werden om buurten te dynamiseren. Er wordt steeds gekozen om in coproductie met de buurt te gaan. Op deze manier willen we het eigenaarschap van de buurt voor het eigen initiatief verhogen. In 2022 heeft het buurtcomité een aanvraag ingediend onder de categorie ’test een idee’. Ze willen graag een trefpunt creëren op het miniplein op de kruising van de IJzerenberglaan en de Schoonzichtlaan.

De aanvraag wordt door de dienst gecontroleerd op ontvankelijkheid. Initiatieven worden besproken met de betrokken diensten (openbare werken, mobiliteit, jeugd, politie) en getoetst op haalbaarheid, zowel financieel als organisatorisch. De gemeente baseert zich hiervoor op de aanvraag, uitgebreide gesprekken met de aanvragers, de buren en de mensen met voorbehoud.

De dienst werkt een plan uit om het initiatief te ontplooien.

Het initiatief heeft plaats op het openbaar domein. De installatie van het trefpunt heeft geen impact op het privédomein van de omliggende buren. De invulling van het openbaar domein valt onder de bevoegdheid van de gemeente.

2. Conclusie bevraging 2022

Na aanvraag van de buurtpremies en gesprekken met de buurt kunnen we stellen dat niet de hele buurt op dezelfde golflengte zit. Vandaar dat we kiezen voor een experimenteer periode. Het geeft de voorstaanders de mogelijkheid de voordelen van het idee te promoten zonder dat de tegenstaanders met de rug tegen de muur staan. Alle meubilair en speeltuigen zijn op 24 u verwijderbaar, er worden geen permanente structuren geplaatst.

Keuze periode: 6 maand van juni tot en oktober/november 2023

De voornaamste reden van het voorbehoud bij enkele buren zijn overlast van spelende kinderen, verkeersveiligheid, drugsgebruik en het bijhorend dealen, …

3. Het voorbehoud en oplossingen

3.1.1. Conclusies snelheidsmeting in de Schoonzichtlaan (periode december 2022 – jan 2023)

In de Schoonzichtwijk geldt 50 km/u als de maximum snelheid.

 • Meeste verkeer tijdens spitsuren, avonduren en weekend. Dat is normaal.
 • Meeste snel verkeer als er minder verkeer is, is een veel voorkomend fenomeen.
 • 1 op 10 (van het gemotoriseerd verkeer/de wagens rijdt te snel)
 • 10 tot 20 % van het verkeer bestaat uit fietsers. (Misschien veel jongeren in de wijk?)
 • Gemiddeld rijden er 4.3 voertuigen per uur door dit deel van de wijk. Tijdens de spitsuren loopt dit op tot maximaal 43 voertuigen per uur. Ter vergelijking: De omleiding ter hoogte van het rondpunt telt gemiddeld 750 voertuigen per uur.

Acties naar verkeersveiligheid toe

De gemeente plaatst bloembakken om een chicane te creëren op de Schoonzichtlaan (zie plan bij punt 5). Deze bloembakken gaan in de eerste plaats als aandachttrekker dienen voor de zone waar kinderen spelen. Misschien is één bloembak per zijde wel voldoende in combinatie met een bord “spelende kinderen”.

De IJzerenberglaan wordt afgesloten met bloembakken ter hoogte van het pleintje. Het heeft een vertragend effect op het verkeer, zwaar verkeer kan nog steeds draaien, het vergroot de ontmoetingsruimte. De inwoners die aan het pleintje wonen ondervinden geen overlast m.b.t. de toegang van de eigen eigendom. Tussen de bloembakken wordt voldoende ruimte voorzien voor fietsen.

Een sensibilisering van de snelheid kan best op hetzelfde moment als met de aankondiging van de opening van het Trefpunt, dan gaat het minder belerend overkomen. In de aard van: “de kinderen kunnen daar nu spelen, hou daar rekening mee, rij er niet te snel voorbij etc.” 

3.1.2. Overlast speelpleinen/trefpunten

Momenteel ervaart de gemeente maar op 2 van de 15 trefpunten overlast.

In het politiereglement is te lezen dat het geluid van spelende kinderen en jongeren niet als overlast gezien wordt (Artikel 83).

De Helse Heuvels. Hier hebben we vooral overlast ervaren toen het terrein nog niet open was. Dingen die niet mogen zijn natuurlijk altijd wat aanlokkelijk. Hier spreken we jammer genoeg over vandalisme. In die omgeving hebben we daar wel al vaker last van gehad, dus het is niet perse het trefpunt dat het uitlokt. De gemeenschapswachten nemen het nu mee op in hun ronde.

(niet echt overlast) Toverveld. Overlast staat hier tussen haakjes omdat het gaat over spelende kinderen en jongeren. Voor de jongeren is het pleintje de enige plek in de buurt waar ze echt rustig kunnen zitten. Ze blijven heel af en toe dan ook eens langer dan 22u zitten op het trefpunt.

Acties naar overlast toe

We zijn momenteel ook bezig met het ontwikkelen van een nieuw bord. Hierbij willen we de regels visueler maken en gaan we ook met een QR code werken die rechtstreeks naar het email adres van jeugd gaat. Als er mensen opmerkingen, suggesties, werkpunten, complimenten… hebben dat ze op een simpele manier bij ons terecht kunnen.

Bij elk trefpunt zetten wij van de gemeente uit een bordje met de regels over het trefpunt. Hier staat duidelijk op beschreven wat kan en wat niet.

3.1.3. Drugsproblematiek Schoonzicht

Commissaris De Vlam laat weten drugsproblematiek niet aan de orde in de Schoonzicht. In het verleden zijn hier nooit meldingen van ontvangen en tot op heden heeft de politie geen weet van gebruik en/of handel van drugs in Schoonzicht.

Acties naar overlast drugsproblematiek toe

Momenteel bestaat er geen aanleiding om acties te ondernemen. Melding van overlast steeds via de politie.

4. Taakverdeling

Taken gemeente Herent

Rol: beheerder en eigenaar van het trefpunt + grasmaaien

 • Omheining palen en draad/ kastanje afsluiten besteld (3 rollen)
 • Bloembakken aankopen voor afsluiten verkeersvrije zone (7 meter = 3 bloembakken) + (17 meter = 6 bloembakken) > 12 bloembakken >plaatsing eind juni/begin juli
 • Bloembakken chicane 2 of 4 stuks
 • Bloembakken achter hoofdingingang IJzerenberg huisnr 26
 • Zitelement plaatsen en later vervangen door een Parklet (begin augustus?)
 • Plaatsen boekentil (eind juni)
 • Plaatsen bord regels trefpunt
 • Speeltuintje (apen parcours)

Taken Buurtcomité

Rol: Staan in voor inhoudelijke invulling en onderhoud van het trefpunt (uitgezonderd grasmaaien)

Beheer trefpunt (opruim, bloembakken, speelgoed, boekentil)

Informeren buren

 • Trefpunt
 • Periode
 • Elementen
 • Sensibilisering rond snelheid.
 • Organiseren
  • o Evenementen/programmatie in die periode 

5. Praktische uitwerking