Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant

Deze scholengemeenschap bestaat uit 4 gemeentelijke basisscholen, nl. die van Boortmeerbeek, Haacht, Herent en Keerbergen. De respectievelijke besturen sloten een samenwerkingsovereenkomst af onder de vorm van de 'Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant'.
 
Het nauw samenwerken van de scholen van de scholengemeenschap kan helpen bepaalde beleids- en beheersproblemen beter het hoofd te bieden en kan een positieve invloed hebben op de onderwijskwaliteit. Het feit dat meer mensen samen denken, organiseren, taken verdelen, kan leiden tot beter en efficiënter onderwijs waardoor de draagkracht van elke school vergroot. De scholengemeenschap werkt subsidiair ten aanzien van de individuele scholen.