Schijnrelatie

Een schijnrelatie is een relatie waarbij het verkrijgen van een verblijfsstatus primeert op het opbouwen van een langdurige relatie. Dit is strafbaar.