Schadevergoeding bij een natuurramp

Als u slachtoffer bent van een natuurramp, kunt u een tegemoetkoming aanvragen vanaf de dag dat het besluit van de Vlaamse Regering, dat de ramp officieel erkent en de geografische omvang ervan omschrijft, in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Voor wie

De regeling geldt voor particulieren en bedrijven. Voor landbouwers geldt een andere regeling.

Voorwaarden

Het Vlaams Rampenfonds vergoedt slechts bepaalde schadegevallen. We raden u aan om eerst de gebruikersgids en de website van het Vlaams Rampenfonds te raadplegen.

Hoe gaan we te werk?

Stap 1: onderzoek van noodweer, bezorg ons gegevens

  • Met het oog op een eventuele erkenning als natuurramp van de hevige stormwinden van 10 maart 2019 roept de gemeente op ten laatste op 2 mei 2019 een schaderaming en foto's te bezorgen (Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, rampenschade@herent.be).

Stap 2: noodweer erkend als ramp, vraag schadevergoeding aan

  • Als het noodweer erkend is als ramp, ontvangt iedereen die schade gemeld heeft een brief met informatie en uitleg hoe en op welke website de schadevergoeding moet worden aangevraagd.
  • Als u daarbij moeilijkheden ondervindt dan kunt u met ons een afspraak maken voor hulp bij de aanvraag van een schadevergoeding. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens. Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak.
    Breng volgende zaken mee naar die afspraak.

Wat meebrengen?

  • Verzekeringsdocumenten;
  • foto's van de schade;
  • schaderaming.