Schade melden na wolkbreuk

Op 11 mei veroorzaakte een hevige wolkbreuk veel wateroverlast. Iedereen die schade heeft opgelopen, kan die aangeven via een formulier van de Vlaamse overheid. Meer informatie vind je hieronder.

Elke particulier of ondernemer met eigen schade kan zelf een melding doen via het e-loket van de Vlaamse overheid:

Schade melden bij het Vlaams Rampenfonds | Vlaanderen.be

Nadien zal het Rampenfonds op basis van de meldingen onderzoeken of het gemelde weerfenomeen dat schade heeft veroorzaakt in aanmerking komt om als ramp erkend te worden. Het is nadien aan de Vlaamse Regering om al dan niet de ramp te erkennen.

Verdere info met betrekking tot het indienen van schadedossiers na erkenning van een ramp vind je hier:

dinsdag 23 mei 2023 9.22 u.