Schade-eis door gemeente

Voor schade aan het openbare domein (vb. er is tegen een paal of bloembak gereden) stelt de gemeente een schade-eis in.

Hoe gaan we te werk?

  • Je ontvangt van ons de vaststelling van de schade met de kostenraming.
  • Je wilt dat met ons bespreken? Maak dan een afspraak.

Wat meebrengen?

  • foto's,
  • documenten (aanrijdingsformulier, pv ...)