Schade-eis door gemeente

Voor schade aan het openbare domein (vb. er is tegen een paal of bloembak gereden) stelt de gemeente een schade-eis in.

Hoe gaan we te werk?

  • U ontvangt van ons de vaststelling van de schade met de kostenraming.
  • U wilt dat met ons bespreken? Maak dan een afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens. Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak.

Wat meebrengen?

  • foto's,
  • documenten (aanrijdingsformulier, pv ...)