Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) in opmaak

Door de opmaak van een RUP kan een overheid de ontwikkelingsmogelijkheden van een bepaalde zone vastleggen.
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle gemeentelijke RUP’s die momenteel de opmaak- en goedkeuringsprocedure doorlopen.