Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dorpskern Veltem, stel uw vraag