RUP Dorpskern Veltem, stand van zaken

Er wordt gewerkt aan de scopingnota, een mobiliteitsstudie wordt georganiseerd, de procesnota en de timing worden aangepast.

De opmerkingen en adviezen op de startnota uit de raadpleging die afgesloten is op donderdag 25 december 2017, worden verwerkt in een nieuwe nota 'de scopingnota'. Uit de raadpleging bleek dat de mensen bezorgd zijn over de mobiliteit. Om daaraan tegemoet te komen heeft het gemeentebestuur besloten om een mobiliteitsstudie te organiseren in het kader van het RUP. Als gevolg daarvan worden de timing en de procesnota aangepast. De scopingnota en aangepaste procesnota worden waarschijnlijk tegen het einde van juni 2018 gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Hebt u een vraag over de opmaak van het RUP dorpskern Veltem?

Om de verschillende vragen van de inwoners te stroomlijnen is een vragenknop 'Stel uw vraag over de opmaak van het RUP dorpskern Veltem' gemaakt op de informatiepagina van het RUP Dorpskern Veltem. 

Meer info: www.herent.be/opmaakrupdorpskernveltem

dinsdag 8 mei 2018 14.30 u.