Dorp aan Zet # ruimteplanHerent

Aangenaam en toekomstbestendig leven in Herent vraagt om een doordachte visie op basis van een beleidsplan. Met zo een beleidsplan werkt de gemeente aan een ambitieuze toekomstvisie op lange termijn. Duurzame, culturele, architecturale en ruimtelijke ambities staan daarbij centraal, gecombineerd met klimaatdoelstellingen en duurzaamheid.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Herent dateert van 2004 en vormde de voorbije jaren de leidraad voor ruimtelijke ingrepen in onze gemeente. Na bijna 20 jaar is dit plan aan een grondige herziening toe. Studiebureau Witteveen+Bos werd aangesteld om hier met ons over na te denken.

In het nieuwe beleidsplan willen we de krachtlijnen uitzetten voor de volgende decennia. Dat doen we op basis van een visie met ambities en strategieën op lange termijn en concrete acties en projecten op korte termijn.

Een beleidsplan is geen kant-en-klaar plan. Het bevat wel onderzoek naar hoe we kunnen werken naar een resultaat of doel. Dat helpt ons om beleidsaanbevelingen, strategische projecten en acties te testen en te verfijnen.

Mijlpalen

Infomarkt publieke inspraak - 8 maart 2023

Op 8 maart 2023 heeft een infomoment plaatsgevonden in de Kouter. Er werd uitleg gegeven over de conceptnota en kennisgevingsnota.

De posters die we getoond hebben op het infomoment hebben we laten hangen in de Kouter. Je kan ze nog komen bekijken zolang de publieke inspraak nog lopende is. De posters te online ook beschikbaar op deze pagina, en zijn ook toegevoegd om te downloaden onderaan deze pagina.

Publieke inspraak conceptnota & kennisgevingsnota - maart & april 2023

We wensen de mening van de inwoners te kennen over de conceptnota. Ook kun je de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kun je voorstellen formuleren voor alternatieven.

De conceptnota en kennisgevingsnota worden gedurende de periode van raadpleging ter beschikking gesteld voor alle inwoners. Je kunt deze hieronder van de website downloaden, of je kunt een afgeprinte versie komen bekijken in De Kouter.

 • Tot en met 30 april 2023 kan men opmerkingen indienen op de volgende wijze:
  Op de conceptnota:
  • Door een e-mail te sturen naar ruimtelijkeplanning@herent.be
  • Via de knop bovenaan de pagina kun je een invulformulier invullen en doorsturen
  • Door je opmerkingen af te geven aan het onthaal van de gemeente tegen ontvangstbewijs of via aangetekende zending op te sturen naar volgend adres: De Kouter, Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6 , 3020 Herent.
 • Op de kennisgevingsnota:
  • via het digitaal inspraakformulier op de website van omgeving Vlaanderen
  • Door een e-mail te sturen naar mer@vlaanderen.be
  • Door de opmerkingen of suggesties af te geven aan het Team Mer in Brussel of met de post te versturen naar het adres: Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER Beleidsplan ruimte Herent (PL0292), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL

Opmaak conceptnota & kennisgevingsnota - augustus 2022

Het beleidsplan start vanuit een conceptnota, die de eerste stap vormt in het planningsproces om na te denken hoe de gemeente er in de toekomst zou kunnen uitzien.

Om de mogelijke effecten van het beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de kennisgevingsnota.

Op 30 januari 2023 heeft het college van burgemeester en schepenen de conceptnota goedgekeurd. Team Mer keurde de kennisgevingsnota volledig op 17 februari 2023.

Participatie - mei 2022

Al vroeg in het traject proberen we zicht te krijgen op verschillende meningen over de mogelijke gevolgen die het beleidsplan met zich meebrengt. Verder in het proces zullen we knopen moeten doorhakken. Daarom willen we voldoende op de hoogte zijn van de standpunten die leven in onze gemeente.

Op 1, 14 en 15 mei 2022 hebben we een participatiekraam gehouden in de gemeente. Respectievelijk op de Wereldmarkt in Herent, de Boerenmarkt in Veltem-Beisem en de Zeepkistenrace in Winksele. Tegelijk liep er een online enquĂȘte tot 12 juli 2022.

Start - januari 2022

Het studiebureau gaat aan de slag met de ruimte in onze gemeente te onderzoeken. Omdat een beleidsplan zoveel verschillende thema’s en uitdagingen bevat, heeft de gemeente nood aan bijkomende terreinkennis en inzichten. We luisteren naar de inzichten en ervaringen van de inwoners, lokale partners en experts over het reilen en zeilen binnen de gemeente. Ieders inzicht is daarbij waardevol en moet zijn weg vinden naar het beleidsplan.

Voor wie

Alle inwoners