Dorp aan Zet # ruimteplanHerent

Aangenaam en toekomstbestendig leven in Herent vraagt om een doordachte visie op basis van een beleidsplan. Met zo een beleidsplan werkt de gemeente aan een ambitieuze toekomstvisie op lange termijn. Duurzame, culturele, architecturale en ruimtelijke ambities staan daarbij centraal, gecombineerd met klimaatdoelstellingen en duurzaamheid.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Herent dateert van 2004 en vormde de voorbije jaren de leidraad voor ruimtelijke ingrepen in onze gemeente. Na bijna 20 jaar is dit plan aan een grondige herziening toe. Studiebureau Witteveen+Bos werd aangesteld om hier met ons over na te denken.

In het nieuwe beleidsplan willen we de krachtlijnen uitzetten voor de volgende decennia. Dat doen we op basis van een visie met ambities en strategieën op lange termijn en concrete acties en projecten op korte termijn.

Een beleidsplan is geen kant-en-klaar plan. Het bevat wel onderzoek naar hoe we kunnen werken naar een resultaat of doel. Dat helpt ons om beleidsaanbevelingen, strategische projecten en acties te testen en te verfijnen.

Hoe gaan we te werk?

  • Omdat een beleidsplan zoveel verschillende thema’s en uitdagingen bevat, heeft de gemeente nood aan bijkomende terreinkennis en inzichten. We luisteren naar de inzichten en ervaringen van de inwoners, lokale partners en experts over het reilen en zeilen binnen de gemeente. Ieders inzicht is daarbij waardevol en moet zijn weg vinden naar het beleidsplan.
  • Al vroeg in het traject proberen we zicht te krijgen op verschillende meningen over de mogelijke gevolgen die het beleidsplan met zich meebrengt. Verder in het proces zullen we knopen moeten doorhakken. Daarom willen we voldoende op de hoogte zijn van de standpunten die leven in onze gemeente.
  • In de komende maanden gaan we aan de slag met de eerste stappen voor het beleidsplan. Zo organiseren we onder andere een infomarkt om iedereen op de hoogte te brengen. De datum ligt nog niet vast, maar wordt tijdig gecommuniceerd.

Participatie van de inwoners

Kom naar ons 'participatiekraam' op 1, 14 of 15 mei en geef ons jouw idee.
De komende maanden wordt volop aan een nieuw beleidsplan ruimte gewerkt waarin een strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente wordt uitgezet voor de volgende decennia.

Het beleidsplan ruimte zal de komende jaren verder vorm krijgen. Dit zal in nauwe samenwerking zijn met experten en enthousiaste inwoners van onze gemeente.
Daarom trekken we in mei de straten in, met ons participatiemarktkraam waarmee we de verschillende dorpskernen aandoen om in gesprek te gaan:

  • 1 mei: De Wereldmarkt in Herent
  • 14 mei: Boerenmarkt in Veltem-Beisem
  • 15 mei: Zeepkistenrace in Winksele

Kom af en breng ons een bezoekje!

Welke plekjes in Herent vind je bijzonder?

We willen graag weten waar het fijn vertoeven is en welke plekjes voor jou kwaliteitsvol zijn. Dat kan iedereen voor zichzelf invullen: het kan gaan om een leuke, rustige plek, een gezellige straat of een mooi zicht.

Doe mee door je mooiste foto’s naar foto@herent.be te sturen! Na afloop zullen de foto’s gedeeld en verwerkt worden in een mooie wandelroute met fotozoektocht.

Voor wie

Alle inwoners