Ruimtelijke indeling grondgebied

We zien allemaal dat de gemeente verdeeld is in gebieden waar huizen staan, gebieden waar er aan landbouw of veeteelt wordt gedaan, gebieden waar we ons sportief kunnen uitleven en gebieden waar we de rust kunnen opzoeken als in een bos of de open velden, ook industrie heeft zijn plaats. Het is tevens duidelijk dat er gebieden zijn die wat dichter bevolkt zijn dan andere. Dit alles is samengevat het grondgebied van de gemeente. 

Voor het goede beheer van dat grondgebied is er onder meer een belangrijke vraag die tevens ook bij wet moet onderzocht en beantwoord worden namelijk 'is er op dat grondgebied nog vrije ruimte waar men mag bouwen, maar waar dat op dit moment nog niet gebeurd is?' en 'enkel daar bouwen waar het grondplan ons zegt waar dat bouwen mag/moet en waar zeker niet'. 

De overheden willen dus weten waar hun onbebouwde percelen liggen in het gebied voor wonen.

Terug naar Register onbebouwde percelen (ROP)